Dobrodošli u Općinu Fažana!

Novosti

Odobrena Lokalna Razvojna Strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska Batana

Odobrena Lokalna Razvojna Strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska Batana

Dana 12. lipnja 2017. godine u Zagrebu, u prostorima Ministarstva poljoprivrede održana je svečanost dodjele prvih Odluka o odobrenju Lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (LRSR) odabranih za sufinanciranje u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU (FLAG) „ISTARSKA BATANA“ tako je, s ukupno odobrenih preko 11 milijuna kuna bespovratnih sredstava jedna od prvih pet inicijativa u Hrvatskoj koje su službeno priznate kao lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG-ovi), a koje su zadužene za provedbu odobrenih strategija u ribarstvu s ciljem održivog razvoja ribarstvenih područja kroz pristup lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice.

U sklopu odobrene strategije, uz sredstva namijenjena operativnom funkcioniranju ureda FLAG-a, troškova zaposlenika, edukacija i vanjskih stručnjaka, najveći dio sredstava namijenjen je upravo sufinanciranju projekata krajnjih korisnika s područja djelovanja FLAG-a Istarska batana: gradova Rovinj-Rovigno i Vodnjan-Dignano, te općina Bale-Valle, Barban, Fažana-Fasana, Kanfanar, Ližnjan-Lisignano, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, a projekti će biti sufinancirani sa 50% i više bespovratnih sredstava.

Temeljem odobrene strategije, svi projekti koji budu odabrani za sufinanciranje voditi će ka ostvarenju održivog razvoja ribarstvenog područja južne Istre, putem kojih je namjera postepeno rješavati postojeće probleme u ribarstvu i s ribarstvom povezanim djelatnostima. Uloga je FLAG-a tako djelovati kao motivator velikih promjena koje će se temeljiti na uključivanju svih relevantnih dionika područja koji se direktno ili indirektno bave ribarstvom ili s ribarstvom povezanim djelatnostima.

Osim putem odobrenih bespovratnih sredstava OP-a za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., za provedbu LRSR-a, kao i za funkcioniranje FLAG-a Istarska batana predviđeni su i drugi izvori financiranja- članarine članova FLAG-a, donacije te bespovratna sredstva iz drugih raspoloživih nacionalnih i EU izvora, kojih je FLAG Istarska batana bio korisnik i u prvoj godini njegova djelovanja. Navedena će sredstva FLAG-u i krajnjim korisnicima biti na raspolaganju do 2020. godine, a raspisivanje prvih natječaja očekuje se s početkom kolovoza 2017. godine.

Pročitajte više

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća

Poziv na konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća

Na osnovi članka 87. St. 1, Zakona o lokalnim izborima,  (Narodne novine br. 144/12 ; 121/16) i Odluke Ministarstva uprave klasa: 023-01/17-01/217, Urbroj: 515-02-02-01/1-17-19 od 25. Svibnja 2017. sazivam prvu, konstituirajuću sjednicu Općinskog Vijeća Općine Fažana-Fasana u petak 23. Lipnja 2017. u 17:00 u vijećnici Općine Fažana, 43. Istarske divizije 8.

Dnevni red preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Konačni rezultati izbora za Načelnika Općine Fažana-Fasana

Konačni rezultati izbora za Načelnika Općine Fažana-Fasana

Općinsko izborno povjerenstvo utvrdilo je i objavljuje Odluku o konačnim rezultatima izbora za Načelnika Općine Fažana-Fasana.

Za Načelnika Općine Fažana izabran je Radomir Korać, a za zamjenicu općinskog načelnika izabrana je Ada Damjanac.

Odluku o rezultatima izbora preuzmite u prilogu.

Pročitajte više

Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2017. godinu

Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2017. godinu

Utvrđuje se potreba za organiziranjem prometne jedinice mladeži za 2017. godinu na području Općine Fažana.

Prometna jedinica mladeži sastoji se od 4 pripadnika koji će poslove obavljati u periodu od:

  • 01.-31.07.2017.
  • 01.-31.08.2017.

I to svakim radnim danom osim nedjelje u trajanju od 6 sati.

Više o odluci i obavijesti o upisu kandidata pročitajte u PDF prilogu.

Pročitajte više

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija u 2017. godini

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija u 2017. godini

Općina Fažana donijela je program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu. U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijeljivat će se financijska sredstva u vidu nepovratne potpore i subvencija za novoosnovana trgovačka društva i obrte, financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, novozapošljavanje i samozapošljavanje, polaganja stručnih i majstorskih ispita.

Više o cjelokupnom programu i Javnom pozivu preuzmite u PDF privitcima.

Pročitajte više

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za omogućavanje glasovanja biračima izvan biračkog mjesta

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za omogućavanje glasovanja biračima izvan biračkog mjesta

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Fažana - Fasana zaprimat će zahtjeve birača koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne mogu pristupiti na biračko mjesto (jer su bolesni kod kuće, osobe s invaliditetom ili nepokretne osobe i sl.), za omogućavanje glasovanja izvan biračkog mjesta u 2. krugu lokalnih izbora za Načelnika Općine Fažana.

VIše o načinu glasovanja u PDF prilogu.

Pročitajte više

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Fažana-Fasana

Odluka o konačnim rezultatima izbora za članove Općinskog vijeća Općine Fažana-Fasana

Pročitajte više

Nova mrežna stranica Općine Fažana

Nova mrežna stranica Općine Fažana

Općina Fažana ovih je dana dobila potpuno novu službenu mrežnu stranicu. Radi se o potpuno novoj stranici sa upravljačkim sustavom na najnovijoj tehnologiji. Glavni cilj bio je kreirati moderno sučelje pomoću kojeg će građani na jednostavan i brz način dolaziti do informacija. U tu svrhu ponuđeno je rješenje kvadratnih polja koja direktno vode na bilo koji dio stranice. Uz to klikom na bilo koje polje iz glavnog menija, otvara se pop-up menu u samom polju.

Jedan od izazova bio je preseliti 2498 dokumenata iz starog sustava koji nisu bili ''user-friendly'' odnosno bili su zapisani u neadekvatnom formatu, bez punog naziva ili meta riječi za lakšu pretragu. U tu svrhu razvijena je nova tražilica pomoću koje možete lako doći do bilo kojeg dokumenta, članka ili stranice.

Također novokreirana stranica pod nazivom ''Transparentno upravljanje'' postala mjesto gdje se nalaze sve stranice, linkovi i podaci za preuzimanje koje najčešće zanimaju korisnike stranica. Sa stare je stranice prenešeno i oko 500 vijesti od ukupno 900 do sada objavljenih na staroj mrežnoj stranici.

Vjerujemo da će korisnici novom mrežnom stranicom biti zadovoljni, te da će im korištenje informacija sada biti puno jednostavnije.

Pročitajte više

Rezultati lokalnih izbora 2017.

Rezultati lokalnih izbora 2017.

Državno izborno povjerenstvo obradilo je 100% biračkih mjesta vezano za Lokalne izbore 2017. godine. Na sljedećem linku možete pregledati sve rezultate izbora:
Rezultati izbora 2017.

Pročitajte više

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za omogućavanje glasovanja biračima izvan biračkog mjesta

Obavijest o zaprimanju zahtjeva za omogućavanje glasovanja biračima izvan biračkog mjesta

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Fažana - Fasana zaprimat će zahtjeve birača koji zbog teže bolesti, nemoći ili s obzirom na postojanje tjelesnog oštećenja ne mogu pristupiti na biračko mjesto (jer su bolesni kod kuće, osobe s invaliditetom ili nepokretne osobe i sl.), za omogućavanje glasovanja na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. izvan biračkog mjesta.

Pročitajte više

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

Na osnovi članaka 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj144/12 i 121/16) Općinsko izborno povjerenstvo OPĆINE FAŽANA - FASANA donosi Rješenje o određivanju biračkom mjesta.

Pročitajte više

Izabrani najuspješniji sportaši Općine Fažana u 2016. godini

Izabrani najuspješniji sportaši Općine Fažana u 2016. godini

Na sastanku Izvršnog odbora Zajednice sportskih udruga Fažane, održanog dana 12.4.2017. godine, u društvenoj prostoriji Općine Fažana izglasan je ovogodišnji izbor najuspješnijih sportaša Općine Fažana u 2016. godini.

Pročitajte više

Odluka o donošenju UPU TZ BI Village

Odluka o donošenju UPU TZ BI Village

Na osnovi čl. 100. stavka 7. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), čl. 188. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) i čl. 39. Statuta Općine Fažana (Službene novine Istarske županije 10/13), Općinsko vijeće Općine Fažana na sjednici Općinskog vijeća dana 11.04.2017. godine donijelo je ODLUKU O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKE ZONE „BI VILLAGE“

Pročitajte više

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

Obavijest o načinu ostvarenja aktivnog i pasivnog biračkog prava državljana drugih država članica Europske unije

Na osnovu članka 7. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12. i 121/16.) redovni izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četiri godine.

Dakle, u skladu sa navedenim člankom, sljedeći redovni izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje: izbori) održat će se u nedjelju, 21. svibnja 2017.

Na osnovu članka 2. stavka 3. i članka 3. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima te članka 2. Zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 92/10., dalje: Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije) državljani druge države članice Europske unije, koji imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima, i to u jedinici lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave (dalje: jedinici) u kojoj se izbori provode, imaju pravo birati članove predstavničkih tijela te jedinice (aktivno biračko pravo) i pravo biti birani, odnosno kandidirati se za člana predstavničkog tijela te jedinice (pasivno biračko pravo).

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem s linka niže u tekstu, na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Matije Vlačića Flaciusa. Cjelokupni javni poziv preuzmite ovdje.     D N E V N I R E D   Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana Vijećnička pitanja Izvješće mandatno verifikacijske komisije Svečana prisega nove vijećnice Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog Zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Sunce Fažana za razdoblje od 01.09.2012. do 28.02.2013. godine Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o sustavu zaštite i spašavanja u 2012. godini Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta kč. br. 776/4, k.o. Fažana Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o osnivanju radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana Prijedlog rješenja o izboru radnih tijela Općinskog vijeća Općine Fažana: Odbor za komunalno gospodarstvo te prostorno planiranje i uređenje Odbor za proračun, financije i razvoj Odbor za sport i kulturu Odbor za socijalnu skrb i društvene djelatnosti Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost Prijedlog Odluke o imenovanju vijeća za koncesijska odobrenja Izbor Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana Utvrđivanje prijedloga za imenovanje suca porotnika Županijskog suda u Puli Razno

Pročitajte više

Javni poziv za dodjelu potpora Hrvatske Turističke Zajednice

Javni poziv za dodjelu potpora Hrvatske Turističke Zajednice

Poštovani,
Obavještavamo Vas da je Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila javne pozive za programe potpora putem kojih će se dodjeljivati bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 16,5 milijuna kuna, s ciljem unapređenja proizvoda, stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini te obogaćivanja ponude u pred i posezoni.

Objavljen je Javni poziv za:- potpore događanjima u 2017. godini,- potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini te- Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini, te Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2017. godini.

Prijave na te javne pozive moguće su zaključno s 28. travnja 2017. godine. Navedeni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice. U okviru Javnog poziva za potpore događanjima u 2017. godini sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima: Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima TOP događanja

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije – TZ Istarske županije, Pionirska 1a, 52 440 Poreč za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.Ljubazno vas molimo da navedene informacije proslijedite potencijalnim prijaviteljima sa Vašeg područja.

Prijave na te javne pozive moguće su zaključno s 28. travnja 2017. godine.

Navedeni javni pozivi objavljeni su na mrežnim stranicama Hrvatske turističke zajednice. U okviru Javnog poziva za potpore događanjima u 2017. godini sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:- Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima- Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima- TOP događanjaKrajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije – TZ Istarske županije, Pionirska 1a, 52 440 Poreč za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).

Turistička zajednica županije dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine). Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na potpore@htz.hr, najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem s linka niže u tekstu, na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Pineta III. ogranak.

Pročitajte više

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama na području Općine Fažana za 2017. godinu.

Pročitajte više

Info dani za organizacije civilnog društva

Info dani za organizacije civilnog društva

Info dani namijenjeni su svim organizacijama civilnog društva, javnim i privatnim ustanovama, jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, te ostalim zainteresiranima, a cilj im je informiranje o aktualnim temama i novostima iz područja civilnog društva, edukacijama te stvaranje partnerstva i novih razvojnih prilika. Program info dana preuzmite ovdje.

Pročitajte više

Natječaj za prodaju nekretnina - Ožujak 2017

Natječaj za prodaju nekretnina - Ožujak 2017

Na osnovi članka 8. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnina, osnivanje prava građenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta,
Odluke Općinskog vijeća Općine Fažana, Klasa: 944-05/10-01/10, Urbroj: 2168/08-03/00-10-2 od 18.05.2010. godine, Klasa: 944-05/11-01/17, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 20.07.2011. godine, Klasa: 944-05/11-01/25, Urbroj: 2168/08-03-11-2, od 30.09.2011. godine, Klasa: 944-05/12-01/7, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 26.03.2012. godine i Klasa: 944-05/12-01/11, Urbroj: 2168/08-03-12-2, od 28.06.2012. godine, Klasa: 944-05/12-01/17, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, Klasa: 944-05/12-01/20, Urbroj: 2168/08-03/00-12-2, sve od 31.08.2012. godine, Klasa: 944-05/13-01/7, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/13-01/8, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-1 od 01.08.2013. godine, Klasa: 944-05/12-01/18, Urbroj: 2168/08-08-03/00-13-3 od 10.07.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 07.10.2013. godine, klasa: 947-02/13-01/9, urbroj: 2168/08-03/00-13-1, od dana 04.12.2014. godine, Klasa: 944-05/14-01/16, urbroj: 2168/08-03/00-14-1, od 15.09.2014. godine, klasa: 944-01/15-01/5, urbroj: 2168/08-03/00-15-1, od 23.03.2015. godine, Odluke Načelnice Općine Fažana, klasa: 944-05/14-01/7, urbroj: 2168/08-02/00-14-1, od 29.04.2014. godine, Odluke, klasa: 944-05/16-01/24, urbroj: 2168/08-02/00-16-1 od 29.12.2016. godine,
Jedinstveni upravni odjel Općine Fažana objavljuje N  A  T  J  E  Č  A  J za prodaju nekretnina.

Pročitajte više

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem

Javni poziv nositeljima prava nekretnina koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cestaObavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem (k.č. 738/253, 738/81, 738/80, 738/12 k.o. Fažana) na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, da je općina Fažana kao UPRAVITELJ započela s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Pineta II. ogranak.

Pročitajte više

Najnoviji dokumenti

Natječaji i pozivi