Reciklažna dvorišta

RADNO VRIJEME NOVOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SAN PELLEGRINO:

Ponedjeljak 08:00 - 13:00 (pauza 10:00 - 10:30)

Srijeda 11:00 - 16:40 (pauza 13:30 - 14:00)

Petak 08:00 - 13:00 (pauza 10:00 - 10:30)

Subota 08:00 - 18:00 (pauza 10:00 - 10:30 i 16:00 - 16:30)