Upravljanje otpadom

Na ovom linku možete pronaći sve informacije vezane uz ekologiju i upravljanje otpadom na području Općine Fažana.

U petak 02.09. započinje s radom novo reciklažno dvorište na San Pellegrinu koji se nalazi na Galižanskoj cesti (u sklopu istoimene poduzetničke zone), a koji je izgradila Općina Fažana i kojim će upravljati javni pružatelj usluge zbrinjavanja otpada Pula Herculanea d.o.o..

Na suvremeno opremljenom reciklažnom dvorištu građani koji zbrinjavaju svoj kućni otpad putem Herculanee će moći besplatno odlagati 48 različitih vrsta otpada uključujući glomazni i zeleni otpad.

Općina Fažana je najuspješnija jedinica lokalne samouprave na puljštini kad je u pitanju selektivno odvajanje otpada, a ova investicija će omogućiti i još kvalitetnije selektiranje otpada.

Radno vrijeme s korisnicima usluga je kao i do sada ponedjeljak, srijeda, petak i subota i to u vremenu od 08-13h ponedjeljkom, 11-16:40h srijedom, 8-13h petkom i od 8-18h subotom.

Istovremeno s početkom rada novog reciklažnog dvorišta prestaje s radom staro reciklažno dvorište iza Plodina, kao i privremeno odlagalište zelenog otpada na Galižanskoj cesti nakon čega će se provesti sanacija tih odlagališta. Zadnji dan rada starog reciklažnog dvorišta je srijeda 31.08.2022. godine.