Zajednica sportskih udruga Općine Fažana

Zajednica je osnovana 2001. godine. Puni naziv Zajednice je: ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA FAŽANA - COMUNITA’ ASSOCIAZIONI SPORTIVE FASANA. Skraćeno: ZSUF – CASF.

OPĆI PODACI:
Adresa i sjedište: 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana
Telefon: 098/500-222 Predsjednik
E-mail: zsuf@fazana.hr
MB: 01599437
OIB: 46460480407
RNO: 0029929
Adresa za dostavu pošte: 43. Istarske divizije 8, 52212 Fažana

Banka nositelja računa udruge: Privredna Banka Zagreb d.d.
Adresa banke: Račkoga 6, 10000 Zagreb
Broj računa udruge: 2340009-1110458111

Predsjednik: Bojan Skočilić
Adresa: Aleja maslina 9, 52212 Fažana
Mobitel: 098/500-222
E-mail: bojan.skocilic@uljanik.hr

Dopredsjednik: Marko Radolović
Adresa: Pineta 25, 52212 Valbandon
Mobitel: 098/637-287
E-mail: markoradolovic@hotmail.com

Tajnik: Marino Tavra
Adresa: Istarska 3, 52212 Fažana
Mobitel: 095/815-3390
E-mail: marino.tavra@gmail.com

Zastupnik u savezu sportova Istarske Županije: Nikša Radišić
Adresa: Ulica kvart mimoza 13, 52212 Valbandon
Mobitel: 098/939-5946
E-mail: niksa72@gmail.com

CILJEVI UDRUGE

Statutom su predviđeni ciljevi same Zajednice, a ovo je što u samom Statutu piše:

Članak 8.
Osnovni cilj Zajednice je plansko i organizirano unapređenje sporta i poticanja sportskih aktivnosti na području Općine Fažana u zajedničkom interesu udruženih članica.

Članak 9.
Ciljeve iz članka 8. ovog Statuta Zajednica ostvaruje slijedećim djelatnostima:
- unapređuje i promiče sport i sportsku kulturu putem svojih članica
- koordinira i usklađuje programske aktivnosti članica i strukovnih saveza
- zastupa članice pred nadležnim tijelima lokalne uprave
- predstavlja program aktivnosti za čiju realizaciju traži odgovarajuća novčana sredstva
- određuje kriterije za raspodjelu sredstava iz proračuna Općine Fažana
- surađuje s drugim savezima i asocijacijama s područja Istarske županije, Republike Hrvatske te iz inozemstva, poduzećima, ŠUK-ovima i drugim udrugama
- obavlja druge poslove određene ovim Statutom, Zakonom o udrugama i Zakonom o športu te drugim važećim propisima“.