Zaključci i odluke načelnika

2017

Odluka o dodjeli financijskih sredstava temeljem II. Javnog poziva
PDF 1.43 MB
Odluka i Zahtjev o kriterijima sufinanciranja troškova za nabavku udžbenika 2017.2018.
PDF 1020.76 kB
Odluka o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži za 2017.
PDF 506.05 kB
Odluka o uređenju prometa pješačke zone ulice Boraca u Općini Fažana
PDF 630.27 kB
Zakljucak o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nacinu i uvjetima povrata sredstava u proracun istarske zupanije za izgradnju cgo katijun.pdf
PDF 130.53 kB
Zakljucak o davanju suglasnosti na prijedlog plana gradnje komunalno vodnih gradjevina za 2017. godinu.pdf
PDF 129.01 kB
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta - Ulica Pineta III. Ogranak
PDF 575.44 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune PPU OF
PDF 475.8 kB

2016

Odluka o prihvatu ponude - MONTE GIRO D.O.O.
PDF 554.47 kB
ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE O ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU ZA PEDAGOŠK
DOC 34 kB
Zapisnik - natjeaj za prodaju nekretnina0001.pdf
PDF 2.37 MB
Zakljucak_prihvat_ponude_hitan_slucajx.pdf
PDF 109.1 kB
Zakljucak_komunalac_suglasnost_ciscenjex.pdf
PDF 108.5 kB
Zakljucak_ipp_texo_domus_doox.pdf
PDF 371.13 kB
Zaključak - Suglasnost Industrial Projects d.o.o. za postavljanje reklamnog LED panoa
PDF 473.43 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Guerosoft - nabavka printera
PDF 509.58 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Ivan Đurkić
PDF 463.8 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Galerije El Magazein - glazbeno scenski nastup
PDF 476.02 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gudački kvartet Rucner - glazbeno scenski nastup
PDF 497.94 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Željka Zovko
PDF 523.77 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Studio Bašić - Izrada elaborata
PDF 475.87 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Studio Bašić - Izrada elaborata
PDF 475.87 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Weco Pirotehnika d.o.o. - organizacija vatrometa
PDF 478.62 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Surazo d.o.o. - glazbeni nastup
PDF 597.65 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Podium - organizacija festivala
PDF 550.75 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Denis Percan Černac
PDF 555.16 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - izrada i montaža metalne konstrukcije
PDF 423.29 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - izrada jednostavne ograde
PDF 435.73 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Vesna Nežić Ružić - 2 glazbena nastupa
PDF 567.06 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare - organizacija koncerta
PDF 539.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare - organizacija koncerta
PDF 539.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - izrada, dobava i montaža klupice
PDF 427.71 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - izrada, dobava i montaža klupice
PDF 427.71 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Veda iz Zadra - promicanje indijske duhovne kulture
PDF 516.94 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Podium - organizacija koncerta
PDF 592.86 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Surazo d.o.o. - glazbeni nastup
PDF 597.65 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Guerosoft - nabavka prijenosnih računala
PDF 479.39 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Ana Joka
PDF 483.52 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geaplus d.o.o. - utvrđivanje međa prema prometnici
PDF 451.25 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt El In - z apotrebe koncerta
PDF 480.27 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Ča ribari znaju
PDF 531.75 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Valbandon ispod čripnje
PDF 425.69 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Valbandon ispod čripnje
PDF 425.69 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ FažanaRapsodija u plavom
PDF 501.2 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare - organizacija modne revije
PDF 473.78 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt GWC - pružanje redarskih usluga
PDF 542.84 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja toplog obroka - Marija Miljavac
PDF 519.1 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Infoprojekt d.o.o. - Oracle licence
PDF 618.59 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Romina Spinotti
PDF 493.63 kB
Zaključak - NK Valbandon - suglasnost za organiziranje manifestacije Fešta od srdela
PDF 500.19 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Malonogometni klub Pula
PDF 552.38 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Adria Dance Festival d.o.o. - organizacija plesne manifestacije
PDF 545.85 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Arne promet j.d.o.o.
PDF 568.46 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Istra event j.d.o.o.
PDF 578.08 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Rock Caffe d.o.o.
PDF 569.89 kB
Rješenje o imenovanju zamjenika zapovjednika JVP Pula
PDF 466.06 kB
Zaključak dodjela besplatne financijske potpore - Obrt Gamber
PDF 667.41 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Dondo
PDF 675.61 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - zamjena i preniake na nadstrešnici
PDF 447.85 kB
Zaključak - Prihvat dopune ponude - Kalispera d.o.o. - Dječje igralište
PDF 450.15 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare d.o.o. - organizacija koncerta
PDF 536.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare d.o.o. - organizacija koncerta
PDF 536.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Studio Bašić - Izrada glavnog projekta dvorišta DV Sunce
PDF 474.47 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Volare - organizacija koncerta
PDF 501.22 kB
Zaključak - NK Valbandon - suglasnost za organiziranje manifestacije Valbandon u srcu
PDF 539.3 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Portus Commercia
PDF 581.47 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Branko Vitasović
PDF 640.05 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - Izrada geodetskog projekta
PDF 484.62 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - Izrada geodetskog projekta
PDF 484.62 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - NK Mladost Fažana
PDF 543.72 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Tranzena j.d.o.o. - Izrada idejnog rješenja uređenja plaže
PDF 494.52 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Kulturna inicijativa - jazz koncert
PDF 482.98 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Boćarski Klub Fažana
PDF 518.88 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Surazo d.o.o. - glazbeni nastup
PDF 597.65 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Damir Ramljak
PDF 661.5 kB
Odluka o i menovanju stručnog povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
PDF 588.59 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Haliti Basri
PDF 488.24 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Batana Fažana
PDF 593.13 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Batana Fažana
PDF 593.13 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Trio Val - glazbena večer
PDF 456.41 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Vigeo j.d.o.o.
PDF 655.06 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Dan Župe i Svjetski dan tuirma
PDF 566.29 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Azut Media d.o.o. - oglažavanje na žutim stranicama
PDF 555.92 kB
Zaključak - Odobravanje subvencije mjesečne karte
PDF 478.42 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt Hemi - nabavka zastave
PDF 496.13 kB
Zaključak načelnice - Općina Fažana neće se koristiti pravom prvootkupa nekretnine - Orlić Marija
PDF 516.5 kB
Zaključak dodjela besplatne financijske potpore - Obrt Gamber
PDF 667.41 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Mod Bravarija d.o.o - nabava i ugradnja okvira
PDF 515.1 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare d.o.o. - organizacija koncerta
PDF 536.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Cardo & Decumanus - Izrada elaborata za potrebe ograničenja brzine
PDF 545.14 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt Hemi - nabavka ormara za MMC
PDF 482.63 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Guerosoft - nabavka printera
PDF 509.58 kB
Zaključak - Odobrenje kapitalne pomoći za nabavu parkironog aparata - TD Komunalac Fažana
PDF 526.15 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Duo Fantasy - glazbeni nastup
PDF 468.34 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Nikoleta Grubišić
PDF 516.9 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Summer time j.d.o.o.
PDF 682.08 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - GSNSS
PDF 514.46 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - izrada parcelacijskog elaborata
PDF 503.71 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Cardo & Decumanus - Izrada elaborata izmjene postojeće regulacije prometa
PDF 487.45 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Davor Marović . Glazbeno scenski nastup
PDF 493.42 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Dajana Topolović
PDF 512.03 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Zvjezdana Strahinja
PDF 520.8 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Volare d.o.o. - kazališna predstava ''Po duhu svetome''
PDF 498.42 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geaplus - obnavljanje meža među prometnicama
PDF 444.26 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Rimski Valbandon
PDF 504.83 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Fešta od kužine
PDF 505.97 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - parcelacijski elaborat
PDF 445.42 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geaplus - GSN
PDF 487.49 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Sviće, zvizde i ferali
PDF 526.82 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Sviće, zvizde i ferali
PDF 526.82 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Rimski Valbandon
PDF 504.83 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Cardo & Decumanus - Izrada prometne signalizacije
PDF 412.88 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Pekarski obrt Tone
PDF 634.51 kB
Zaključak o utvrđivanju nacrta konačnog prijedloga uređenja UPU TZ Bi Village
PDF 469.66 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Signal sistem d.o.o. - iscrtavanje igrališta
PDF 515.53 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Tradicijski dani u Fažani
PDF 531.43 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Porto
PDF 596.31 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Porto
PDF 596.31 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Slastičarnica Fažana
PDF 594.16 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Stara fažana
PDF 593.28 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Puljanka - Brionka d.o.o.
PDF 588.21 kB
Zaključak - uporaba javne površine -
PDF 584.73 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Terra Rex d.o.o.
PDF 602.48 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Laton d.o.o.
PDF 591.29 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Tradicijski dani u Fažani
PDF 531.43 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Kazalište Merlin - Pipi duga čarapa
PDF 507.05 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO La Mula
PDF 599.57 kB
Zaključak - uporaba javne površine - JUNP Brijuni
PDF 608.08 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Cvitković Gradnja d.o.o.
PDF 572.61 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Adria Immobilis Projekt d.o.o.
PDF 599.78 kB
Zaključak - uporaba javne površine - ZUO Mareblu
PDF 615.73 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Fish Food Mix d.o.o.
PDF 619.86 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Fani
PDF 602.43 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Anči
PDF 594.07 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Stefani Trade d.o.o.
PDF 583.27 kB
Zaključak - uporaba javne površine - UO Batana
PDF 600.97 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Fažana Amfora d.o.o.
PDF 592.02 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Priče s Fažanske rive
PDF 521.21 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt za zabavne igre
PDF 811 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TO Nikola
PDF 755.63 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TO Nikola
PDF 755.63 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Info Progress d.o.o. - postavljanje Hot Spota
PDF 521.21 kB
Zaključak - Ispravak zaključka od 18.01.2016.
PDF 406.88 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Tisak d.d.
PDF 598.17 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Savez Hrvačkih sportova
PDF 546.46 kB
Zaključak - uporaba javne površine -
PDF 584.73 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Wiener Osiguranje za jednogodišnje osiguranje
PDF 667.84 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Ministarstvo turizma - Harley Days
PDF 466.47 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - Vital Med d.o.o.
PDF 566.44 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Pekarski obrt Tone
PDF 634.51 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gorki Dalmacija - sanacija cijevi
PDF 493.75 kB
Zaključak - Prihvat ponude Kalispera d.o.o. - izrada ringa za hrvanje na pijesku
PDF 466.69 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Renata Mršić Halilović
PDF 764.67 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Buki i Oki
PDF 789.2 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Radomir Režan
PDF 763.87 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Blaž Piton
PDF 688.8 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Niki
PDF 724.64 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Niki
PDF 724.64 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Marijana Mijatović
PDF 774.53 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Ceta
PDF 642.57 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD A Paola Ruca d.o.o.
PDF 769.38 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Nautilus d.o.o.
PDF 793.97 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Tehne d.o.o.
PDF 791.16 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Luna
PDF 741.63 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Dida Moj
PDF 763.98 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Obrt Dida Moj
PDF 763.98 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Jelena Drobec
PDF 763.42 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TD Heart Face d.o.o.
PDF 764.21 kB
Zaključak - uporaba javne površine - TO Ina d.o.o.
PDF 788.83 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana Fažanski tanac
PDF 534.18 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana More na stolu
PDF 498.44 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Nika Piljan
PDF 496.62 kB
Odluka o III. Izmjenama odluke o određivanju lokacija za postavljanje urbane opreme
PDF 552.13 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - TZ Fažana More na stolu
PDF 498.44 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - Agroudruga Fažana
PDF 546.44 kB
Zaključak - Suglasnost za zauzimanje javne površine - Agroudruga Fažana
PDF 597.63 kB
Zaključak - Odobrenje ulaza u starogradsku jezgru kočijom - TZ Fažana
PDF 448.69 kB
Zaključak - Ispravak zaključka iz 20.05.2016.
PDF 422.93 kB
Zaključak - Utvrđivanje prijedloga zaključka o radu Javne Vatrogasne postrojbe Pula za 2015. godinu
PDF 633.52 kB
Zaključak - Utvrđivanje prijedloga zaključka o utvrđenim i naplaćenim Općinskim porezima za 2015. godinu
PDF 634.69 kB
Zaključak - Utvrđivanje prijedloga zaključka o preraspodjeli proračuna za 2015. godinu
PDF 547.64 kB
Zaključak - Utvrđivanje prijedloga zaključka o izvršenju proračuna za 2015. godinu
PDF 510.35 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za Sportski centar Fažana - Urbis d.o.o.
PDF 548.81 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gold - Ručno kopanje nasipa
PDF 661.66 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Cardo & Decumanus - Izrada projekta prometnih površina i oborinskih voda
PDF 687.15 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt HEMI - nabava konferencijskih stolica
PDF 461.69 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Veza Savjetovanje d.o.o.
PDF 567.98 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu projektne dokumentacije za Sportski centar Fažana - Urbis d.o.o.
PDF 548.81 kB
Zaključak - Odobrenje zakupa štanda - Portus Commercia d.o.o.
PDF 504.27 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt Aircon - nabava i montaža klima uređaja
PDF 493.29 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - Vital Med d.o.o.
PDF 566.44 kB
Zaključak - Nalog za opločavanje šetnice - TD Komunalac Fažana
PDF 520.69 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Obrt HEMI - nabava mreža za rukomet
PDF 463.2 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Zanitel d.o.o. - prekop na javnoj površini
PDF 427.48 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Vojtek oprema d.o.o. - Nabava sprava za rekreaciju
PDF 625.7 kB
Dopuna pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
PDF 478.82 kB
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti
PDF 4.19 MB
Odluka o izmjeni odluke o organizaciji i naplati parkiranja na području Općine Fažana
PDF 469.01 kB
Zaključak - Nalog za izradu platoa - TD Komunalac Fažana
PDF 520.73 kB
Zaključak - Nalog za nabavu pomičnih ograda - TD Komunalac Fažana
PDF 509.01 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - DV Sunce
PDF 537.39 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - DV Sunce
PDF 537.39 kB
Zaključak - Odobrenje kapitalne pomoći za nabavu parkironog aparata - TD Komunalac Fažana
PDF 526.15 kB
Zaključak - Zaduženje komunalnog redarstva za očitanje brojila
PDF 707.81 kB
Zaključak - Prestanak zaduženja najamnine stana - Milivoj Gustovarac
PDF 493.02 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - ZSUF
PDF 573.57 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja vijećnice OF - ZSUF
PDF 469.37 kB
Zaključak - Prihvat ponude - TD Komunalac Fažana - izvođenje radova na plaži
PDF 544.41 kB
Zaključak - Prihvat ponude - TD Komunalac Fažana - polaganje i spajanje kablova
PDF 518.51 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Istracom d.o.o. - Otkup stare neispravne telefonske centrale
PDF 512.6 kB
Zaključak - Pokretanje postupka bagatelne nabave - Sportsko rekreativni centar Fažana
PDF 455.81 kB
Zaključak - Nalog za izvođenje radova javne rasvjete - TD Komunalac Fažana
PDF 525.92 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gorki Dalmacija - postavljanje oborinske cijevi
PDF 482.19 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Ericsson Nikola Tesla Servisi - premještanje rasvjetnog stupa
PDF 435.89 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Jambrušić d.o.o. - hrvanje na pijesku
PDF 495.15 kB
Zaključak - Nalog za izvođenje radova javne rasvjete - TD Komunalac Fažana
PDF 525.92 kB
Zaključak - Ispravak zaključka iz 17.02.2016.
PDF 424.18 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - evidentiranje nerazvrstanih cesta
PDF 475.14 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - evidentiranje nerazvrstanih cesta
PDF 475.14 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - evidentiranje nerazvrstanih cesta
PDF 475.14 kB
Zaključak - Prihvat zahtjeva za uporabu javne površine - hrvanje na pijesku
PDF 604.17 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gorki Dalmacija - održavanje komunalnog sustava
PDF 480.19 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geogrupa - GSNSS
PDF 514.46 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Geaplus - parcelacijski elaborat
PDF 462.03 kB
Zaključak - Suglasnost prolaska motocikala - Twin Horn
PDF 473.46 kB
Zaključak - Odobrenje zakupa štanda - ZTO Tigi
PDF 528.51 kB
Zaključak - Odobrenje zakupa štanda - Grubišić Orijana
PDF 484.06 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Eucalyptus d.o.o. - pomicanje kioska
PDF 445.48 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Rusko d.o.o. - radovi na pocinčanoj ogradi
PDF 535.13 kB
Zaključak - Prihvat zahtjeva za uporabu javne površine za postavljanje skele
PDF 544.37 kB
Zaključak - Financijska pomoć - Blanka Miletić
PDF 499.45 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Eucalyptus d.o.o. - pomicanje kioska
PDF 445.48 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Belanić d.o.o - Montaža ormara
PDF 481.63 kB
Zaključak - Nalog za nabavu motornih kosilica - TD Komunalac Fažana
PDF 558.99 kB
Zaključak - Prihvat zahtjeva Vinka Rajkovače - postavljanje okna s vodomjerom
PDF 435.69 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja sale MMC-a - Društvo Josip Broz Tito
PDF 533.91 kB
Zaključak - Odobrenje korištenja vijećnice OF - Društvo Josip Broz Tito
PDF 472.65 kB
Zaključak - Produljenje rokova gradnje - Kapeloto beton d.o.o.
PDF 607.14 kB
Zaključak - Prihvat ponude - Gold - Sanacija prilaza ulaznog podesta
PDF 414.06 kB
Prihvat zahtjeva - Pile Julardžija - Izvođenje prekopa
PDF 419.11 kB
Zaključak - Prihvat ponude Geogrupa - evidentiranje nerazvrstanih cesta
PDF 475.14 kB
Zaključak - Prihvat ponude Bilusso - sanacija podova i sanitarija
PDF 437.9 kB
Zaključak - uporaba javne površine - Comtours
PDF 573.37 kB
Zaključci načelnice - Prihvat ponude Volare d.o.o.
PDF 430 kB

2015

Zaključak - Burić d.o.o.
PDF 334.78 kB
Zaključak - AGG d.o.o.
PDF 469.89 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Javni natječaj
PDF 927.72 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Kalispera d.o.o.
PDF 880.52 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Kalispera d.o.o.
PDF 880.52 kB
Obavijest o neodabiru
PDF 586.98 kB
Zaključak - Brioni d.d.
PDF 421.94 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Zaključak - Koning Projekt d.o.o.
PDF 537.99 kB
Zaključak - Ana jovanovska
PDF 470.94 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Danijela Battistutta
PDF 468.78 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Burasolar d.o.o.
PDF 513.1 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -Bura Solar d.o.o.
PDF 685.01 kB
Rješenje o imenovanju nadzornog inženjera
PDF 435.04 kB
Zaključak - TD Studio Bašić
PDF 427.13 kB
Zapisnik sa 26. sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
PDF 5.74 MB
Zaključak - Croatia Osiguranje d.d.
PDF 427.73 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Zaključak - Miramare d.o.o.
PDF 438.81 kB
Zaključak - IPT Inženjering d.o.o.
PDF 519.86 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Masagradnje d.o.o.
PDF 553.8 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - Suzana Cerovac Buršić
PDF 468.91 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Kazailšte Smješko
PDF 387.98 kB
Zaključak - Opto Lens
PDF 390.61 kB
Zaključak - Dječji vrtić More
PDF 498.68 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Udruga Zbor Putokazi
PDF 515.29 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Masagradnje d.o.o.
PDF 553.8 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Vladimir Gortan
PDF 861.07 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Masagradnje d.o.o.
PDF 553.8 kB
Zaključak - Davor Pavuna
PDF 470.13 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Ana Racan
PDF 484.15 kB
Zaključak - Teodora Pinzan
PDF 466.25 kB
Odluka o preuzimanju nekretnine u vlasništvo
PDF 532.81 kB
Zaključak - Dječji vrtić More
PDF 498.68 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Paola Ivanušec
PDF 470.78 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - IDS-DDI
PDF 457.57 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - Socijalni program
PDF 470.14 kB
Zaključak - Stolnoteniski klub Val Shark
PDF 404.4 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Geos d.o.o.
PDF 409.96 kB
Zaključak - Masagradnja d.o.o.
PDF 400.56 kB
Zaključak - Socijalni program
PDF 470.14 kB
Zaključak - Obrt FIS
PDF 452.69 kB
Zaključak - Alen Šuran
PDF 458.85 kB
Zaključak - Tim 01 d.o.o.
PDF 408.41 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Franco Borghero
PDF 606.41 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - Proračun
PDF 442.36 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Bura Solar d.o.o.
PDF 2.23 MB
Zaključak Sindikat umirovljenika Fažana
PDF 492.72 kB
Zaključak Sindikat umirovljenika Fažana
PDF 492.72 kB
Zaključak - Kalispera d.o.o.
PDF 488.36 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude -Bura Solar d.o.o.
PDF 685.01 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Zajednica Talijana
PDF 384.25 kB
Zaključak - Geos d.o.o.
PDF 409.96 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Zaključak - TD Vasianum d.o.o.
PDF 417.29 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Prihvat ponude - nekretnine
PDF 492.9 kB
Zaključak - Program gradnje
PDF 482.44 kB
Zaključak - Program održavanja
PDF 496.47 kB
Zaključak - Društveni i gospodarski plan
PDF 478.63 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Samuel Beriša
PDF 366.03 kB
Zaključak - Samuel Beriša
PDF 366.03 kB
Zaključak - Socijalni program
PDF 470.14 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Marino Tavra
PDF 471.36 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Fažanska Udruga Mladih - FUM
PDF 298.63 kB
Zaključak - Tehnoekspert Tim d.o.o.
PDF 481.27 kB
Zaključak - Biciklistički klub Fažana
PDF 491.92 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - Mitar Gavočanov
PDF 410.42 kB
Zaključak - Rad komunalnih redara
PDF 334.08 kB
Zaključak - Željko Damjanac
PDF 551.66 kB
Zaključak - Centar za socijalnu skrb
PDF 478.38 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - Vodovod Pula d.o.o.
PDF 394.39 kB
Zaključak - Župa Sv. Kuzme i Damjana
PDF 360.98 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Arhitekture d.o.o.
PDF 967.89 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Arhitekture d.o.o.
PDF 967.89 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Zahtjev za izvođenje iskopa
PDF 450.43 kB
Zaključak - Biciklijada
PDF 372.01 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Cesta d.o.o.
PDF 954.56 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Zaključak - Jurcon Projekt d.o.o.
PDF 450.96 kB
Zaključak - Matija Rojnić
PDF 441.69 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Sejada Avdi Gaši
PDF 486.58 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Nalog Javnog natječaja
PDF 945.23 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Skateboard klub August Šenoa
PDF 420.23 kB
Zaključak - Bura Solar d.o.o.
PDF 2.23 MB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Auto Benussi d.o.o.
PDF 449.42 kB
Zaključak - Auto Benussi d.o.o.
PDF 449.42 kB
Zaključak - Karate klub Amfora
PDF 409.95 kB
Zaključak - Burasolar d.o.o.
PDF 513.1 kB
Zaključak - Burasolar d.o.o.
PDF 513.1 kB
Zaključak - Burasolar d.o.o.
PDF 513.1 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Elkron d.o.o.
PDF 422.01 kB
Zaključak I.P.P. Texo domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Ivan Gustovarac
PDF 472.72 kB
Zaključak - Slobodan i Verica Gustovarac
PDF 516.06 kB
Zaključak - odbijanje suglasnosti
PDF 476.76 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaljučak - Arhitekture d.o.o. i Studio Rechner d.o.o.
PDF 455.23 kB
Zaljučak - Arhitekture d.o.o. i Studio Rechner d.o.o.
PDF 455.23 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Azut Media d.o.o.
PDF 451.87 kB
Zaključak Ivan Gumbas, Dragica Karola Gumbas
PDF 331.16 kB
Zaključak - Indira Nukičić
PDF 412.46 kB
Zaključak - Izvanredno plaćanje servera
PDF 459.82 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Vladimir gortan
PDF 404.27 kB
Odluka - TD Komunalac Fažana
PDF 373.62 kB
Odluka - TD Komunalac Fažana
PDF 373.62 kB
Zaključak - Jorge Pirotehnika d.o.o.
PDF 416.99 kB
Zaključak - Marseille j.d.o.o.
PDF 391.27 kB
Zaključak - Obrt Niki
PDF 472.48 kB
Zaključak - Samba OPU
PDF 484.34 kB
Zaključak - UO La Mula
PDF 528.16 kB
Zaključak - UO Podium
PDF 517.3 kB
Odluka - TD Komunalac Fažana
PDF 373.62 kB
Plan rada prometne jedinice mladeži
PDF 789.37 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave
PDF 355.91 kB
Zaključak - Ivan Orović
PDF 420.96 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - D&I.P. d.o.o.
PDF 436.13 kB
Zaključak - Mitar Gavočanov
PDF 410.42 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - UO Rock Caffe
PDF 515.89 kB
Odluka - TD Komunalac Fažana
PDF 373.62 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Knjiga pritužbi
PDF 442.8 kB
Zaljučak - Udruga kluba Srba
PDF 419.61 kB
Zaključak - AGG d.o.o.
PDF 469.89 kB
Zaključak - Obrt Niki
PDF 472.48 kB
Zaključak - TD Sweet Way j.d.o.o.
PDF 474.47 kB
Zaključak - UO Rock Caffe
PDF 515.89 kB
Zaključak - Malonogometni klub Pula
PDF 488.15 kB
Zaključak - Istra Event j.d.o.o.
PDF 497.68 kB
Zaključak - Arne Promet j.d.o.o.
PDF 489.63 kB
Zaključak - Rusko d.o.o.
PDF 524.06 kB
Zaključak - SJP BAK
PDF 372.05 kB
Zaključak - Boćarski klub Fažana
PDF 415.26 kB
IX. Izmjene plana nabave Općine Fažana za proračunsku 2015.god.
PDF 9.73 MB
Zaključak - Socijalni program
PDF 470.14 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Prihvat ponude - ''Tonigradnja''
PDF 423.28 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - ZUO astra
PDF 560.1 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Goran Ribar
PDF 464.21 kB
Zaključak B.R.B. Sport
PDF 464.68 kB
Zaključak - Marseille j.d.o.o.
PDF 391.27 kB
Zaključak - Boćarski klub Fažana
PDF 415.26 kB
Zaključak - Arne Promet j.d.o.o.
PDF 489.63 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak TD Cvitković Gradnja
PDF 496.83 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Guerosoft d.o.o.
PDF 404.14 kB
Zaključak - Edit Krulčić
PDF 364.07 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Sweet Way j.d.o.o.
PDF 474.47 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Ivan Jurki
PDF 414.89 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Zaključak - Volare d.o.o.
PDF 446.69 kB
Zaključak - Jurcon Projekt d.o.o.
PDF 450.96 kB
Zaključak - TD Infoprojekt
PDF 420.19 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Samba OPU
PDF 484.34 kB
Zaključak - Đuro Nujić
PDF 460.82 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - Adriano Bernobić
PDF 395.8 kB
Zaključak - Marseille j.d.o.o.
PDF 391.27 kB
Zaključak - Prihvat ponude Guerosoft d.o.o.
PDF 402.7 kB
Zaključak - Sufinanciranje tečaja jedrenja
PDF 379.5 kB
Zaključak - Sufinanciranje tečaja jedrenja
PDF 379.5 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Ispravak zaključka
PDF 291.63 kB
Zaključak - Konačni prijedlog izmjena PPU OF
PDF 374.59 kB
Zaključak - Wiener Osiguranje
PDF 482.53 kB
Zaključak - Subvencija mjesečnih karata
PDF 445.26 kB
Zaključak - Dragan Cvek
PDF 416.38 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Obrt GWC
PDF 408.18 kB
Zaključak - Jurcon Projekt d.o.o.
PDF 450.96 kB
Izmjena plana prijema za stručno osposobljavanje
PDF 693.52 kB
Zaključak - Plaćanje upravne pristojbe
PDF 410.68 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak - Geoured Petrić d.o.o.
PDF 433.45 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Odluka o kriterijima sufinanciranja za nabavku školskih udžbenika 2015/2016
PDF 511.02 kB
Dopuna Zaključka - Geaplus
PDF 436.74 kB
Zaključak - Cardo&Decumanus d.o.o.
PDF 345.52 kB
Zaključak - Branka Ajderini
PDF 547.3 kB
Zaključak - Vijeće srpske nacionalne manjine
PDF 605.38 kB
Zaključak - Kalispera d.o.o.
PDF 488.36 kB
Zaključak - Obrt Aircon
PDF 406.56 kB
Zaključak - Slavko Buršić
PDF 452.64 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - Luana Milotić Bulić
PDF 369.82 kB
Zaključak - Prihvat ponude ''Trio Val''
PDF 422.98 kB
Zaključak - TD Sweet Way j.d.o.o.
PDF 474.47 kB
Zaključak - Kalispera d.o.o.
PDF 488.36 kB
Zaključak - Odluka o navodnjavanju
PDF 422.07 kB
Zaključak - Stolnoteniski klub Val Shark
PDF 404.4 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - San Polo d.o.o.
PDF 395.34 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Miramare d.o.o.
PDF 592.03 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Cesta d.o.o.
PDF 954.56 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Zaključak - Istarske Ceste d.o.o.
PDF 358.76 kB
Zaključak - CS Ribnjak
PDF 406.81 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Vladimir Gortan
PDF 861.07 kB
Zaključak - TD Studo Bašić
PDF 436.8 kB
Zaključak - Javni natječaj
PDF 927.72 kB
Zaključak - Zanitel d.o.o.
PDF 535.8 kB
Zaključak - Pekarski obrt Tone
PDF 547.38 kB
Zaključak - ZO Murer
PDF 444.33 kB
Zaključak - Suglasnost za preoblikovanje otvora prozora
PDF 396.57 kB
Zaključak - Prihvat ponude Građevinski Obrt Tonigradnja
PDF 507.79 kB
Zaključak - Postupak bagatelne nabave za javnu rasvjetu
PDF 418.48 kB
Zaključak - TO Nikola
PDF 587.41 kB
Zaključak - TO Domus Clean Service
PDF 627.71 kB
Zaključak - Vodoinstalaterski obrt Bratić
PDF 530.09 kB
Zaključak - TO Prenka
PDF 660.79 kB
Zaključak - Obrt Luna
PDF 625.27 kB
Zaključak - TO INA
PDF 687.88 kB
Zaključak - Renata Mršić Halilović
PDF 665.14 kB
Zaključak - Đevad Halilović
PDF 663.96 kB
Zaključak - Obrt Nautilus
PDF 568.8 kB
Zaključak - OPG Suzana Jeger
PDF 557.16 kB
Zaključak - Jelena Drobec
PDF 661.65 kB
Zaključak - TD Čokolada j.d.o.o.
PDF 584.49 kB
Zaključak - Zajednica Talijana
PDF 384.25 kB
Zaključak - Elio Pisak
PDF 407 kB
Zaključak - TO Nikola
PDF 587.41 kB
Zaključak - TO Stefani Trade
PDF 546.89 kB
Zaklljučak - TO Sandra
PDF 567.96 kB
Zaključak - Stefani Trade
PDF 546.05 kB
Zaključak - Gea Plus d.o.o.
PDF 379.09 kB
Zaključak I.P.P. Texo domus d.o.o.
PDF 436.8 kB
Zaključak - Obrt Bagi
PDF 512.19 kB
Zaključak - UO Batana iz Fažane
PDF 540.28 kB
Zaključak - UO Batana iz Fažane
PDF 540.28 kB
Zaključak - Infoprojekt
PDF 378.09 kB
Zaključak - Geogrupa d.o.o.
PDF 428.71 kB
Zaključak - Izvođenje javnih radova - Vladimir gortan
PDF 448.81 kB
Zaključak - TD ''Tehne''
PDF 651.99 kB
Zaključak - TD Komunalac Fažana
PDF 531.46 kB
Prihvat ponude - Gea Plus
PDF 479.77 kB
Zaključak - Odobrenje kapitalne pomoći ''Komunalac Fažana''
PDF 423.61 kB
Zaključak - NK CC Mladost Fažana
PDF 389.46 kB
Zaključak - Dugovanje ''Mala Vala''
PDF 401.75 kB
Prihvat ponude - ''Tonigradnja''
PDF 423.28 kB
Zaključak - Blaž Piton
PDF 563.57 kB
Prihvat ponude - Davor Marović
PDF 433.22 kB
Prihvat ponude - Istarska novinska agencija d.o.o.
PDF 360.85 kB
Zaključak - TD ''Tehne''
PDF 651.99 kB
Prihvat ponude - Wiener osiguranje d.d.
PDF 428.44 kB
Prihvat ponude - ''Sweetway''
PDF 408.54 kB
Zaključak - TD Downtown j.d.o.o.
PDF 612.17 kB
Zaključak - TD Downtown j.d.o.o.
PDF 612.17 kB
Zaključak - UO ''Mareblu''
PDF 542.8 kB
Zaključak - UO ''Fani''
PDF 567.52 kB
Zaključak - TO Lana
PDF 550.07 kB
Zaključak - Obrt ''Dida Moj''
PDF 643.96 kB
Zaključak - Obrt ''Dida Moj''
PDF 643.96 kB
Zaključak - TD Downtown j.d.o.o.
PDF 612.17 kB
Zaključak - TD Downtown j.d.o.o.
PDF 612.17 kB
Zaključak - TD Tisak d.d.
PDF 541.33 kB
Prihvat ponude - Pulapromet d.o.o.
PDF 460.29 kB
Zaključak - Cvitković Gradnja d.o.o.
PDF 498.78 kB
Zaključak - Teodora Šalov
PDF 403.78 kB
Zaključak - Obrt TIGI
PDF 454.15 kB
Zaključak - Obrt CETA
PDF 601.65 kB
Zaključak - Pekarski obrt Tone
PDF 547.38 kB
Zaključak - Radomir Režan
PDF 621.48 kB
Zaključak - Prihvat ponude ''Trio Val''
PDF 422.98 kB
Zaključak - Grubišić Orijana
PDF 381.36 kB
Prihvat ponude - Obrt HEMI
PDF 386.89 kB
Prihvat ponude - Obrt HEMI
PDF 386.89 kB
Prihvat zamolbe udruge mladih Bošnjaka
PDF 450.72 kB
Zaključak - Igor Gregurević
PDF 419.38 kB
Prihvat ponude Eri Mar
PDF 436.84 kB
Odluka o radnom vremenu parkirališta Badel
PDF 422.7 kB
Odluka o naplati javne površine
PDF 384.33 kB
Zaključak - Komunalac Fažana
PDF 465.53 kB
Zaključak - Komunalac Fažana
PDF 465.53 kB
Prihvat ponude Eri Mar
PDF 436.84 kB
Zaključak - Obrt za zabavu Jumpy
PDF 558.96 kB
Zaključak - UO Anči
PDF 529.6 kB
Zaključak - JU NP Brijuni
PDF 531.23 kB
Prihvat ponude Burić d.o.o.
PDF 430.7 kB
Zaključak - Obrt UM 52
PDF 574.88 kB
Zaključak - TO Prenka
PDF 660.79 kB
Zaključak - Obrt za zabavne igre
PDF 565.44 kB
Zaključak - Laton d.o.o.
PDF 568.88 kB
Zaključak - TZ Općine Fažana
PDF 480.23 kB
Prihvat ponude - Volare d.o.o.
PDF 428.24 kB
Prihvat ponude - Adria Dance Festival
PDF 425.8 kB
Zaključak - Komunalac Fažana
PDF 465.53 kB
Zaključak - Ivana Jeromela
PDF 469.48 kB
Prihvat ponude - Macuka
PDF 434.87 kB
Zaključak - Fish Food Mix
PDF 593.91 kB
Zaključak - Kazalište Ulysses
PDF 415.38 kB
Prihvat ponude - AGG
PDF 358.13 kB
Zaključak - Dobrila Petrovčan
PDF 643.43 kB
Zaključak - Batana
PDF 531.85 kB
Zaključak - Batana
PDF 531.85 kB
Prihvat ponude - Volare d.o.o.
PDF 428.24 kB
Zaključak - Dondo
PDF 601.24 kB
Zaključak - Barbon
PDF 602.72 kB
Prihvat ponude - Geogrupa d.o.o.
PDF 327.53 kB
Zaključak - Napredna Ekipa j.d.o.o.
PDF 511.85 kB
Zaključak - Rusko d.o.o.
PDF 524.06 kB
Prihvat ponude Volare d.o.o.
PDF 428.24 kB
Zaključak - Komunalac Fažana
PDF 465.53 kB
Zaključak - Đavoli--Skytt
PDF 503.92 kB
Odluka o imenovanju Upravnog vijeća DV Sunce
PDF 702.79 kB
Zaključak - UO Porto
PDF 530.86 kB
Zaključak - UO Porto
PDF 530.86 kB
Prihvat ponude Geogrupe
PDF 454.76 kB
Zaključak - Babić Danibor
PDF 368.81 kB
Zaključak - Opto Lens
PDF 390.61 kB
Prihvat ponude Geogrupe
PDF 454.76 kB
Zaključak - Podium
PDF 243.01 kB
Zaključak - Barbon
PDF 602.72 kB
Zaključak - Marseille
PDF 395.61 kB
Zaključak - Podium
PDF 243.01 kB
Odluka o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži za 2015.
PDF 535.32 kB
Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Fažana
PDF 409.99 kB
Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Fažana
PDF 409.99 kB
Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Fažana
PDF 409.99 kB
Odluka o dodjeli zahvalnice Općine Fažana
PDF 409.99 kB
Prihvat ponude i sklapanje ugovora za zakup nekretnine
PDF 869.24 kB
Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2015. godinu
PDF 977.12 kB
Zaključak Portus Commercia d.o.o.
PDF 13.12 MB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora
PDF 441.28 kB
Zapisnik o zakupu poslovnog prostora
PDF 494.65 kB
Odluka o odabiru korisnika sredstava Fonda za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta
PDF 509.36 kB
Rješenje o listi kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine
PDF 465.11 kB
Odlika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
PDF 2.84 MB
Zaključci Načelnice Travanj
PDF 2.6 MB
Zaključci Načelnice Siječanj-Travanj
PDF 10.32 MB
Ugovor o zakupu poslovnog prostora
PDF 6.3 MB
Pravilnik o službenoj odori prometnih redara Općine Fažana
PDF 1.35 MB
Zaključak Načelnice o imenovanju vijećnika OF u postupku nabavke
PDF 351.82 kB
Rješenje o imenovanju stručne komisije za uklanjane stabala
PDF 447.22 kB
Odluka o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća dijela ovršenika
PDF 470.61 kB
IZMJENE PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA ZA 2015.
DOC 26.5 kB
Plan prijema u službu - 2015.
PDF 54.49 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Obrt Hemi
PDF 430.06 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Studio Bašić d.o.o.
PDF 371.28 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Burić d.o.o.
PDF 362.95 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Porto d.o.o.
PDF 458.44 kB
Zaključak načelnice - Dozvola za postavljanje štanda
PDF 310.65 kB
Zaključak načelnice - Rokovi radova - Miramare d.o.o.
PDF 481.42 kB
Zaključak načelnice - jednokratna novačana pomoć Eli Legović
PDF 456.92 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Tim 01 d.o.o.
PDF 353.79 kB
Zaključak utvrđivanja prijedloga nacrta zaključka o davanju mišljenja na nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Istarske županije
PDF 498.84 kB
Prihvat ponude - I.P.P. Texo Domus d.o.o.
PDF 394.58 kB
Prihvat ponude - Geaplus d.o.o.
PDF 401.49 kB
Prihvat ponude - Geaplus d.o.o.
PDF 401.49 kB
Prihvat ponude - Geaplus d.o.o.
PDF 401.49 kB
Zaključak načelnice - HT i Općina Fažana
PDF 357.54 kB
Prihvat ponude - Geogrupa d.o.o.
PDF 327.53 kB
Zaključak načelnice - korištenje prostorija SDP
PDF 446.01 kB
Prihvat zahtjeva - Živolić Ferrucio
PDF 431.77 kB
Prihvat ponude - Geaplus d.o.o.
PDF 401.49 kB
Prihvat ponude - Geogrupa d.o.o.
PDF 327.53 kB
Prihvat ponude - Littera d.o.o.
PDF 343.07 kB
Zaključak načelnice - materijalna pomoć Đurđica Rojnić selimović
PDF 440.04 kB
Zaključak načelnice - sufinanciranje troškova obrazovanja - Luka Simić
PDF 402.28 kB
Zaključak načelnice - sufinanciranje troškova obrazovanja
PDF 480.01 kB
Zaključak načelnice - jednokratna novačana pomoć Saliha Đulijeta
PDF 486.73 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Guerosoft d.o.o.
PDF 422.21 kB
Sredstva za sufinanciranje predškolskog programa
PDF 481.05 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Burasolar d.o.o.
PDF 508.39 kB
Obavijest o neodabiru ponude - CS ribnjak
PDF 587.03 kB
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude - Obrt Aquarium
PDF 533.47 kB

2014

Plan prijema na stručno osposobljavanje u Općini Fažana za 2015.
PDF 564.87 kB
ODLUKA O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA GROBLJA
PDF 98.11 kB
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora
PDF 1.09 MB
Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
PDF 1.34 MB
Odluka o izmjeni Odluke o upisu kandidata u prometnu jedinicu mladeži za 2014. godinu
PDF 541.82 kB
ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE SUCA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U PULI
PDF 65.52 kB
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
PDF 2.34 MB
Izmjene plana prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
PDF 636.64 kB
ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA 2013. GODINU
DOC 24 kB
ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU DJEČJEG VRTIĆA FAŽANA
DOC 23 kB
ODLUKA O PRIHVATU PONUDE I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA veljača 2014
DOC 44 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O SUDJELOVANJU PRORAČUNA OPĆINE FAŽANA U CIJENI KOŠTANJA PROGRAMA PO
DOC 25 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVAJU DJEČJEG VRTIĆA FAŽANA
DOC 26 kB
ODLUKA O IZMJENAMA ODLUKE O O PRIKLJUČENJU NA SUSATAV JAVNE ODVODNJE
DOC 25.5 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU DVS
DOC 39 kB
ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA STATUTA PU DJEČJI VRTIĆ SUNCE
DOC 34 kB
ODLUKA O AUTOTAKSI PRIJEVOZU
DOC 95 kB
Plan primanja na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
PDF 567.25 kB
Rješenje o utvrđivanju brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata za PU dječji vrtić Sunce Faž.
PDF 512.2 kB
Rješenje o izmjenama i dopunama rješenja o određivanju brojčanih oznaka stvaratelja pismena u OF
PDF 377.49 kB
Plan prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2014. goidnu
DOC 28.5 kB
RJEŠENJE O ISPRAVKU RJEŠENJA O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA SPORT I KULTURU.
DOC 23.5 kB
ODLUKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG PLANA RADA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO.
DOC 23.5 kB
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
DOC 37.5 kB

2013

Pravilnik o parkiranju
PDF 4.82 MB