UPU Fažana

Sazetak_Prijedlog_plana_za_javnu_raspravu
DOC 40 kB
Obrazlozenje_Prijedlog_plana_za_javnu_raspravu
DOC 127.5 kB
Odredbe_za_provodenje_Prijedlog_plana_za_javnu_raspravu
DOC 397.5 kB
Javna_rasprava_o_Prijedlogu_I._izmjena_i_dopuna_(0251)
PDF 192.03 kB
URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA OPĆINE FAŽANA_pročišćeni tekst odredbi
PDF 2.25 MB
Izvješće o javnoj raspravi Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana
PDF 891.06 kB
Stavljanje izvan snage dijela UPU naselja Fažana
PDF 34.47 kB
4_oblici koristenja_stavljanje van snage-Model
PDF 2.17 MB
04_UPU_Fazana_Nacrt Odluke o donošenju
PDF 30.93 kB
04_Sažetak
PDF 567.52 kB
3_uvjeti koristenja_stavljanje van snage-Model
PDF 2.7 MB
2.6_odvodnja obor i otpad voda_stavljanje van snage-Model
PDF 4.55 MB
2.5_vodoopskrba_stavljanje van snage-Model
PDF 4.46 MB
2.4_plinoopskrba_stavljanje van snage-Model
PDF 4.45 MB
2.3c_elektrika_Javna rasvjeta_stavljanje van snage-Model
PDF 4.47 MB
2.3b_elektrika_niski napon_stavljanje van snage-Model
PDF 4.31 MB
2.3a_elektrika_srednji napon_stavljanje van snage-Model
PDF 4.45 MB
2.2_telekomunikacije_stavljanje van snage-Model
PDF 4.42 MB
2.1_promet_stavljanje van snage-Model
PDF 4.42 MB
02_UPU_Fazana_Odredbe za provođenje_stavljanje van snage_svibanj_2023
PDF 340.73 kB
1_namjena_stavljanje van snage-Model
PDF 2.93 MB
Stavljanje izvan snage dijela UPU naselja Fažana
PDF 34.47 kB
Odluka_o_stavljanju_izvan_snage_dijela_UPU_Fazana_k(0972) - 29.03.2023.
PDF 289.81 kB
Odluka_o_pokretanju_postupka_stavljanja_izvan_snage(0603) - 29.03.2023.
PDF 236.75 kB
Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi o prijedlogu stavljanja van snage dijela UPU Fažana
PDF 12.33 MB
4_oblici koristenja_stavljanje van snage-Model
PDF 2.17 MB
3_uvjeti koristenja_stavljanje van snage-Model
PDF 2.74 MB
2.6_odvodnja obor i otpad voda_stavljanje van snage-Model
PDF 4.59 MB
2.5_vodoopskrba_stavljanje van snage-Model
PDF 4.5 MB
2.4_plinoopskrba_stavljanje van snage-Model
PDF 4.49 MB
2.3c_elektrika_Javna rasvjeta_stavljanje van snage-Model
PDF 4.52 MB

PDF 4.35 MB
2.3a_elektrika_srednji napon_stavljanje van snage-Model
PDF 4.49 MB
2.2_telekomunikacije_stavljanje van snage-Model
PDF 4.45 MB
2.1_promet_stavljanje van snage-Model
PDF 4.52 MB
1_namjena_stavljanje van snage-Model
PDF 2.96 MB
broj02-od-19-01-2021
PDF 372.86 kB
04_Sažetak
PDF 92.22 kB
01_Obrazloženje
PDF 535.03 kB
00_Naslovnica
PDF 173.88 kB
02_UPU_Fazana_Odredbe za provođenje_pročišćeni text
PDF 339.6 kB
Izvješće o javnoj raspravi - stavljanje van snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana
PDF 8.43 MB
03_UPU 1 - PJR_stavljanje van snage_-1 namjena 2000 (2)
PDF 4.88 MB
Objava Javne rasprave UPU Fažana
DOC 28.5 kB
Runzi UPU
JPG 1021.76 kB
Podloga UPU
JPG 1.46 MB
UPU Fažana - tekst
PDF 273.46 kB
UPU Fažana - odluka
PDF 626.22 kB