UPU Bi Village

UPU TZ Be Village br.1206
ZIP 57.9 MB
Objava II. Ponovne javne rasprave o uređenju UPU TZ Bi Village
DOC 31 kB
UPU BI Village - Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
PDF 3.72 MB
Ponovna javna rasprava o prijedlogu uređenja TZ Bi Village
PDF 727.8 kB
Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu - sažetak
PDF 1.17 MB
Odredbe za provođenje plana - Bi Village
PDF 430.5 kB
BIVI - 4.2.parcelacija zemljišta
PDF 545.96 kB
BIVI - 4.1.oblici korištenja
PDF 416.85 kB
BIVI - 3.uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
PDF 487.59 kB
BIVI - 2.3.vodovodna mreža i mreža odvodnje otpadnih i oborinskih voda
PDF 626.62 kB
BIVI - 2.2.elektroenergetska, telekomunikacijska i plinovodna mreža
PDF 621.07 kB
BIVI - 2.1.prometna infrastrukturna mreža
PDF 732.23 kB
BIVI - 1.korištenje i namjena površina
PDF 477.45 kB
UPU TZ Bi Village - Tipologjija građevina i uvjeti uređenja površina
PDF 832.83 kB
UPU TZ Bi Village - Način i uvjeti gradnje
PDF 830.54 kB
UPU TZ Bi Village - Oblici korištenja
PDF 829.26 kB
UPU TZ Bi Village - uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
PDF 856.4 kB
UPU TZ Bi Village - Vodovodna mreža i odvodnje otpadnih i oborinskih voda mreža
PDF 1.02 MB
UPU TZ Bi Village - Elektroenergetska telekomunikacijska i plinovodna mreža
PDF 1.01 MB
UPU TZ Bi Village - Prometna mreža
PDF 1.09 MB
UPU TZ Bi Village - Korištenje i namjena
PDF 849.57 kB
UPU TZ Bi Village - Odredbe za provođenje
DOC 346.5 kB
Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističke zone ''Bi Village''
PDF 698.18 kB
Prethodna rasprava za UPU turističke zone Bi Village
PDF 518.32 kB