Općinsko vijeće

OPĆINSKI NAČELNIK:
Načelnik: Radomir Korać - 052/382-107 nacelnik@fazana.hr 

Radno vrijeme sa strankama:
Stranke se primaju uz prethodnu najavu na tel. 382-107

OPĆINSKO VIJEĆE:
Edi Radin
Sandra Piljan Lorencin
Timotej Pejin
Dragana Sabadoš
Romina Resanović
Jagoda Devescovi
Divna Mužić
Damir Šistek
Ivan Geršić
Raul Marsetič
Claudia Valente-Novak
Marinko Gazić
Lidija Zulma Udovicki Sanchez de Lozada

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Timotej Pejin

PODPREDSJEDNICI OPĆINSKOG VIJEĆA
Jagoda Devescovi

Radno vrijeme sa strankama:

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Fažana Timotej Pejin, primat će stranke u Općini Fažana po dogovoru na:
E-mail: predsjednicaov@fazana.hr

Predsjednica Općinskog vijeća primat će stranke svaki prvi utorak u mjesecu u vremenu od 17,00 dao 18,00 sati, a ostale dane po najavi putem tajništva Općine Fažana 052 382 107 (1)  ili na mail: tajnica@fazana.hr