Općinsko vijeće

OPĆINSKI NAČELNIK I DONAČELNICA:
Načelnik: Radomir Korać - 052/382-107 nacelnik@fazana.hr 
Donačelnica: Ada Damjanac - 052/382-107

Radno vrijeme sa strankama:
Stranke se primaju uz prethodnu najavu na tel. 382-107

OPĆINSKO VIJEĆE:
Aleksej Mišan
Dragana Belas
Nicoletta Balija
Igor Škatar
Ružica Trkulja
Liliana Vranjican
Marinko Gazić
Timotej Pejin
Sandra Piljan Lorencin
Nikša Ristić
Jagoda Devescovi
Mario Predan
Mira Šariri-Busletta

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Aleksej Mišan

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Marinko Gazić

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Igor Škatar

Radno vrijeme sa strankama:
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Fažana primat će stranke u Općini Fažana srijedom od 09 do 11 sati ili po dogovoru na:
Mob: 098/697-281
E-mail: predsjednikov@fazana.hr