Načelnik

Donačelnik Radomir Korać

Načelnik Općine Fažana - Radomir Korać
E: nacelnik@fazana.hr
T: 052/382-107