Načelnica

Načelnica Općine Fažana - Ada Damjanac
Načelnica Općine Fažana
- Ada Damjanac
nacelnik@fazana.hr  052/382-107     

Donačelnik Radomir Korać

Donačelnik Općine Fažana - Radomir Korać
052/382-107