Jedinstveni upravni odjel

Općinska uprava Općine Fažana organizirana je putem Jedinstvenog upravnog odjela u kojem se obavljaju poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine i poslovi državne uprave, kada su prenijeti na jedinice lokalne samouprave. Poslovi iz samoupravnog djelokruga odnose se  prvenstveno na pripremu dokumentacije i materijala za sjednice Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća, neposredno izvršavanje zakona, drugih propisa i odluka tijela Općine Fažana.

Jedinstveni upravni odjel

Ivan Orović dipl.iur. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela procelnik@fazana.hr
Majda Turnšek Dobre, ecc.  Stručni suradnik za financijske poslove majda@fazana.hr
Vera Belušić, ecc. Stručni suradnik za financijske poslove  vera@fazana.hr
Iva Knapić, dipl. oec. Stručni suradnik za financijske poslove iva@fazana.hr
Mirjana Stehlik, ing. građ. Stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalni sustav i izgradnju mirjanas@fazana.hr
Mirko Gortan, ing. građ. Stručni suradnik za prostorno planiranje, komunalni sustav i izgradnju mirko@fazana.hr
Snježana Nikolić, bacc.admin.publ. Administrativni referent tajnica@fazana.hr
Alija Nanić Spremačica
Niko Naimarević Prometno komunalni redar
Saša Ristić Prometno komunalni redar

Tel.: 382 107     fax.: 382 104

Rad sa strankama:
Ponedjeljak     08,00-11,00
Utorak     14,00-16,00
Srijeda     08,00-11,00
Petak     08,00-11,00
ČETVRTKOM NE PRIMAMO STRANKE.

Načelnik g. Radomir Korać i donačelnica Ada Damjanac primaju stranke svakodnevno, uz prethodnu najavu na tel. 382-107, Općina Fažana, tajnica.