Pomorsko dobro

Prilozi_Planu_upravljanja_pomorskim_dobrom_OF_2024_2028
PDF 1.61 MB
Izmjene_i_dopune_Plana_upravljanja_pomorskim_dobrom_OF
PDF 175.53 kB
Graficki_prikaz_mikrolokacije_Plaza_Pineta
PDF 52.8 kB
I. Izmjene i dopune godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom
PDF 167.68 kB
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom OF 2023 - prilozi mikrolokaciji
PDF 7.83 MB
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u Općini Fažana za 2023. godinu
PDF 222.09 kB
POTVRDA NA II IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA ZA 2021.G.
PDF 1.01 MB
Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Fažana za 2021. godinu
PDF 1.01 MB
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA ZA 2021. GODINU
PDF 6.65 MB
II Izmjene Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području OF
PDF 949.83 kB
Izmjene plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu
PDF 531.85 kB
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020.
PDF 6.03 MB
Pomorsko dobro - shematski prikaz
PDF 14.35 MB
Potvrda Godišnji plan upravljanja Općine Fažana 2020
PDF 252.04 kB
GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM OF ZA 2019.
PDF 2.3 MB
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2018. GODINU
PDF 1.29 MB
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE FAŽANA ZA 2018. GODINU - POTVRDA, DAJE SE
PDF 204.69 kB
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom - Potvrda
PDF 516.6 kB
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom - mikrolokaacije
PDF 13.46 MB
Godisnji plan upravljanja pomorskim dobrom
PDF 3.66 MB
Izmjene i dopune godišnjeg plana redovnog upravljanja pomorskim dobrom za 2017.
PDF 1010.87 kB
Potvrda plana upravljanja pomorskim dobrom na području OF za 2016.
PDF 492.71 kB
Godišnji plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom za 2016. godinu
PDF 2.88 MB