Javna priznanja

2011- godine Hrvatska turistička zajednica u ekološkio-edukativnoj akciji 'Volim Hrvatsku' dodjeljuje posebno priznanje 'PLAVI CVIJET' Općini Fažana za najveći pomak u uređenju mjesta.

2015. godine Hrvatska turistička zajednica dodjeljuje godišnju nagradu - priznanje Općini Fažana za finalistu u kategoriji autentične primorske destinacije 'MALO MISTO'.

Općina Fažana - Dobitnik nagrade Plavi cvijet za 2011. godinu  Općina Fažana - Dobitnik nagrade Plavi cvijet za 2015. godinu