Zimski raspored odvoza otpada

16.11.2020

Od 01.11.2020. do 31.05.2021. Pula Heruclanea je prešla na zimski raspored odvoza smeća.

Miješani komunalni otpad će se kao i do sada odvoziti svaki utorak u Fažani te svaku subotu u Valbandonu.

Međutim, papir i plastika će se odvažati svaku drugu subotu (svakih 14 dana) umjesto svaku subotu kao do sada.

Staklo se odvozi drugi utorak u mjesecu.

2020

Arhiva