Vezovi Fažana i Valbandon

17.10.2022

Kako bi se stanovnicima Fažane i Valbandona, dakle isključivo osobama s prebivalištem na području Općine Fažana, olakšalo podnošenje pisanog zahtjeva Lučkoj upravi Pula, zahtjevi će se moći predavati i u prostorijama Komunalac Fažana d.o.o. u dogovoru s odgovornom osobom na telefon 098/476-316 od ponedjeljka do petka od 8-16h. Također obrazac je moguće popuniti te dostaviti putem e-maila na info@komunalac-fazana.hr.

Dokumentacija koju je potrebno podnijeti uz zahtjev, nalazi se na sljedećem linku:
https://www.komunalac-fazana.hr/lucki-vezovi

2022

Arhiva