Usvojena lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana

22.09.2016

Obavještavamo Vas da je usvojena lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana. Finalna verzija LAGUR-a je predana na evaluaciju Ministarstvu poljoprivrede-Uprava ribarstva te se očekuju rezultati do kraja tekuće godine. U nastavku preuzmite dokumente o usvojenoj strategiji:Odluka o usvajanju LAGUR-a Istarska batanaZapisnik skupštineLokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Istarska batana

2016

Arhiva