Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju

28.03.2022

Donosimo Uputu o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju. Uputu i ostalu potrebnu dokumentaciju preuzmite u prilogu.

2022

Arhiva