Upitnik za javni i neprofitni sektor - 1. faza - LRSR 2021.-2027.

09.05.2023

Poštovani predstavnici javnog sektora na području općine Fažana te članovi FLAG-a, ovim Vas putem podsjećam na skorašnji rok za sudjelovanjem u I. fazi pripremnih radnji za izradu nove Lokalne razvojne strategije u ribarstvu koja će odrediti smjer razvoja ribarstvenog područja za razdoblje do 2027. godine.

U nastavku se nalazi poveznica na anketni upitnik:
https://forms.gle/VPsb9Bx1b2Zb2GNL6
koji je potrebno ispuniti najkasnije do petka 12.5.2023. godine.

Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju.

Lijepi pozdrav,
mag. oec. Andrea Praznik
Savjetnica za CLLD i EU fondove

LAGUR/FLAG Istarska batana
Centar 214, 52203 Medulin, Hrvatska

2023

Arhiva