Program utroška sredstava od naknade za zadržanje nezakonito izgrađenih zgrada

21.12.2016

Program utroška sredstava od naknade za zadržanje nezakonito izgrađenih zgrada: Program utroška sredstava od naknade za zadržanje nezakonito izgrađenih zgrada za 2017. godinu Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana

2016

Arhiva