Program upisa u predškolu

30.01.2023

Obzirom da sva djeca prije polaska u osnovnu školu imaju obvezu pohađati progra predškole, a sukladno odredbama članka 23.a, stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), obaviještavamo roditelje djece sa područja Općine Fažana, koja nisu uključena u redovite programe predškolskog odgoja u dječjem vrtiću o vremenu i mjestu upisa djece u program predškole. Više u prilogu.

2023

Arhiva