Preventivne aktivnosti policije "Policija poručuje: zaštitimo naše noniće" i "Zaštitimo svoj dom"

04.10.2023

Kako bi u što većoj mjeri pokušali zaštititi naše starije sugrađane od mogućih prijevara, Općina Fažana se u suradnji sa Policijskom upravom istarskome uključila u provedbu preventivnog projekta policije „Policija poručuje: zaštitimo naše noniće“.  U okviru ovoga preventivnog projekta planirane su edukacije kojima je cilj smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba.  Važnost edukacije i pravodobnog prenošenja informacija o prevenciji prijevara starijih osoba leži u činjenici kako su starije osobe ranjiva skupina te su često žrtve prijevara zbog svoje dobi, usamljenosti, želje za razgovorom, nepažnje i/ili neupućenosti, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine, ističu iz policijske uprave.

U cilju prevencije kaznenih djela prijevare na štetu osoba starijih od 65 godina policijski službenici Poslova prevencije Ureda Načelnika Policijske uprave istarske  provode preventivne aktivnosti usmjerene na zaštitu osoba starijih od 65 godina kroz projekt „Policija poručuje: Zaštitimo naše noniće!“.

U sklopu preventivnog projekta „Policija poručuje: Zaštitimo naše noniće!“, policijski službenici za prevenciju PU istarske u suradnji s Istarskom županijom, odnosno jedinicama lokalne samouprave, od prošle godine održavaju edukacije o prijevarama kojima su izložene osobe starije životne dobi. Edukacije su namijenjene starijim osobama i osobama koje su u kontaktu sa starijim osobama, gerontodomaćicama, te osobama koje su uključene u rad sa starijim osobama, kao i za sve zainteresirane građane i građanke.

Cilj edukacije je smanjiti kaznena djela prijevara na štetu starijih osoba, a važnost edukacije i pravodobnog prenošenja informacija o prevenciji prijevara starijih osoba leži u činjenici kako su starije osobe ranjiva skupina te su često žrtve prijevara zbog svoje dobi, usamljenosti, želje za razgovorom, nepažnje i/ili neupućenosti, a što počinitelji prijevara koriste na razne načine. Predviđeno vrijeme edukacije građana je 45 minuta, te tom prilikom policijski službenici građanima daju korisne informacije i pojašnjavaju najčešće oblike prijevara s kojima su suočene starije osobe, kao i savjete kako treba postupiti u slučaju da osoba posumnja kako je riječ o prijevari.

U sklopu projekta „Policija poručuje: Zaštitimo naše noniće!“, izrađen je i preventivni letak s korisnim informacijama i uputama na hrvatskom i talijanskom jeziku sa razumljivim informacijama za građane starije životne dobi. Letke Vam dostavljamo u prilogu.

2023

Arhiva