Poziv za dostavu prijedloga izrade Proračuna Općine Fažana za 2018.godinu

01.08.2017

U izradi je prijedlog Proračuna Općine Fažana za 2018.godinu. Kako bi isti bio što kvalitetniji u smislu obuhvaćanja projekata i potreba za koje smatrate da su važne za Općinu Fažana kao zajednicu, pozivamo Vas da se prije upućivanja prijedloga Akta Općinskom vijeću, uključite u izradu istog.

Poziv za dostavu prijedloga izrade Proračuna Općine Fažana za 2018.godinu u prilogu.

2017

Arhiva