Poziv za 26. sjednicu vijeća

12.09.2011

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati  u _petak,  30. rujna 2011. godine  u  19,00_sati  u  Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći DNEVNI RED: 1. Usvajanje zapisnika sa 24. i 25. sjednice Općinskog vijeća2. Vijećnička pitanja 3. Prijedlog Odluke o donošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Fažana za razdoblje od 1.01.2011. godine do 30.06.2011. godine 4. Prijedlog I  Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu5. Prijedlog II Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu6. Prijedlog I  Izmjena i dopuna Društveno gospodarstvenog programa za 2011. godinu7. Prijedlog I  Izmjena i dopuna Socijalnog programa za 2011. godinu8. Prijedlog I Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fažana za 2011. godinu9. Prijedlog  I Izmjena i dopuna Projekcije Proračuna Općine Fažana za razdoblje 2012. – 2013. godine10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata11. Prijedlog Odluke o izradi III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana12. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone „BI Village“13. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o odgojno-obrazovnom radu DV Sunce Fažana za razdoblje od 1.09.2010.g. do 31.08.2011.g.14. Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji građevinskog zemljišta15. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnina16. Razno. PREDSJEDNIK Damjan Milekić Prijedlog izmjene i dopune proračuna Općine Fažana preuzmite ovdje.

2011

Arhiva