Poziv za 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

25.11.2023

Temeljem odredbe članka 59. stavka 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13), sazivam 23. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati dana 05. prosinca 2023. godine (utorak) u 17:00 sati u prostorijama MMC Fažana. Cjelokupni dnevni red i materijale preuzmite u prilogu.

1._Poziv_za_23._sjednicu_Opcinskog_vijeca_Opcine_Fazana
PDF 178.74 kB
Zapisnik 22. sjednice vijeća OF
DOCX 32.39 kB
3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o lokalnim porezima OF
PDF 176.64 kB
3.1. Prijedlog - Odluka o lokalnim porezima
PDF 146.06 kB
3.1.1. Izvješće o savjetovanju s javnošću o prijedlogu Odluke o lokalnim porezima
PDF 192.31 kB
4. Zaključak - o prvim izmjenama i dopuna Odluke o soc.skrbi
PDF 176.58 kB
4.1.1._izvjesce_o_savjetovanju_s_javnoscu
PDF 93.08 kB
4.1. prijedlog_odluke_o_i_izmjenama_i_dopunama_Odluke o socijalnoj skrbi
PDF 90.51 kB
5. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa građenja komunalne infrastrukture Opåine Fažana-Fasana za 2024. godinu
PDF 177.4 kB
5.1. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024.
PDF 213.21 kB
6. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Programa održavanja komunalne infrastrukture OF za 2024.g.
PDF 177.2 kB
6.1. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2024.
PDF 238.6 kB
7. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Socijalnog programa Opåine Fažana-Fasana za 2024. godinu
PDF 176.8 kB
8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Društvenog i gospodarstvenog programa Opåine Fažana-Fasana za 2024. godinu
PDF 189.31 kB
8.1. Program_drustveno_gospodarski_za_2024.
PDF 214.43 kB
9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga Plana gradnje komunalno vodnih građevina za 2024. godinu (Vodovod Pula d.o.o.),
PDF 190.19 kB
9.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga plana gradnje komunalno vodnih građevina - Vodovod Pula 2024.
PDF 103.95 kB
10. Zaključak o utvrđivanju Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fažana-Fasana za 2024. godinu,
PDF 176.75 kB
10.1. Odluka_o_izvršavanju_proračuna_za_2024_godinu
PDF 150.64 kB
11. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Proračuna za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu
PDF 177.23 kB
11.1. Prijedlog Proračun Općine Fažana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu
PDF 2.7 MB
Program_socijale_za_2024.
PDF 214.43 kB

2023

Arhiva