Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Valbandon-Čizma, ogranak Puljske ulice

25.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 4/17/E-MV- izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije i vodovodne mreže na kč. br. 751/1, k.o. Fažana (Valbandon-Čizma, ogranak Puljske ulice.

Dokumentacija u prilogu.

2017

Arhiva