Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Kružni tok Vodnjanska - Ruze Petrovic

29.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 7/17/E-MV- izvođenje radova na izgradnji kružnog toka na raskrižju Vodnjanske ceste i ulice Ruže Petrović.

Dokumentacija u prilogu.

2017

Arhiva