Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - Izgradnja prometnica

18.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 2/17/E-MV- izvođenje radova na izgradnji prometne površine, javne rasvjete, oborinske odvodnje i EKI-CESTA 2.

Dokumentaciju za nadmetanje, troškovnik, i prijedlog ugovora preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva