Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - DV Sunce (stari dio)

31.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 8/17/E-MV- izvođenje radova na energetskoj obnovi zgrade (starog dijela) Dječjeg vrtića Sunce.

Dokumentacija u prilogu.

2017

Arhiva