Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gosp. subjektima - Javna nabava - DV Sunce

28.07.2017

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave ev. Broj 6/17/E-MV- izvođenje radova na uređenju okoliša dječjeg vrtića Sunce (Dječje igralište-okoliša Dječjeg vrtića Sunce)

2017

Arhiva