Poziv na izbore

04.07.2011

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina na izbore za vijeća nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Izbori će se održati u nedjelju, 10. srpnja 2011. Pripadnici nacionalnih manjina putem vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalne manjine u lokalnim jedinicama imaju pravo predlagati mjere za unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina, isticati kandidate za dužnosti u tijelima lokalne jedinice, biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice, a tiče se položaja nacionalne manjine, davati mišljenja na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama te brinuti o pravima i slobodama pripadnika nacionalnih manjina u lokalnim i regionalnim sredinama. Cijeli tekst javnog poziva preuzmite i pregledajte ovdje.

2011

Arhiva