Poziv na dostavu ponude za uslugu pripreme i uređivanja teksta za novine Glasnik Općine Fažana

05.04.2023

U postupku provođenja jednostavne nabave, dostavljamo Vam Poziv na dostavu ponude za uslugu pripreme i uređivanja teksta za novine Glasnik Općine Fažana.

Ljubazno molimo da Ponudu dostavite najkasnije do 11.04.2023.godine u 9h prema uputama i dokumentaciji iz priloga.

2023

Arhiva