Poziv na 7. radnu sjednicu Općinskog vijeća

16.12.2017

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 7. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati 20.12.2017. godine u 18,00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

DNEVNI RED i PRIJEDLOGE AKATA preuzmite u prilogu.

2017

Arhiva