Poziv na 39. sjednicu Općinskog vijeća

23.12.2016

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 39. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu 28.12.2016. godine u 18:00 sati, u Fažani, 43. Istarske divizije 8.

2016

Arhiva