Poziv na 34. sjednicu Općinskog vijeća

15.07.2016

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 20.07.2016. godine u 19:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

2016

Arhiva