Poziv na 32. sjednicu Općinskog vijeća

05.05.2016

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 32. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 11.05.2016. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

2016

Arhiva