Poziv na 30. sjednicu Općinskog vijeća

25.02.2016

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati u srijedu, 02.03.2015. godine u 18:00 sati, u  Fažani, 43. istarske divizije 8.

2016

Arhiva