Poziv na 29. sjednicu vijeća

21.11.2011

Na osnovi članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 7/09.) sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati  u srijedu, 28. prosinca  2011. godine  u 18,00_sati  u  Fažani, 43. istarske divizije 8, za koju predlažem sljedeći: D   N   E   V   N    I        R   E   D 1. Usvajanje zapisnika sa 27. i 28. sjednice Općinskog vijeća2. Vijećnička pitanja 3. Prijedlog Odluke o naknadama  vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i ostalih radnih tijela4. Prijedlog Odluke o priključenju na građevine za javnu vodoopskrbu5. Prijedlog Odluke o priključenju na sustav javne odvodnje 6. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana 7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Sporazum o ispunjenju obveza iz nagodbe s Crnčić Brajković Marijom8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju  člana Komisije za provedbu natječaja za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Općine Fažana 9. Razno. Predsjednik:Damjan Milekić

2011

Arhiva