Poziv na 18. Radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana

23.03.2023

Temeljem odredbe članka 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Fažana („Službene novine Istarske županije“ broj 14/13) sazivam 18. radnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Fažana koja će se održati, dana 29.03.2023. godine (srijeda) u 17.00 sati, u prostorijama MMC Fažana, sa sljedećim, DNEVNIM REDOM:

1. Usvajanje zapisnika sa 17. radne sjednice Općinskog vijeća Općine Fažana
2. Vijećnička pitanja
3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana
4. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Fažana
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Fažana za 2023. godinu
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite u 2022. godini
7. Prijedlog Odluke o izdavanju mišljenja na konačni nacrt Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje 2021.-2027. godine
8. Prijedlog Odluke o VIII. izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Fažana
9. Prijedlog o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Fažana
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu
11. Prijedlog Odluke o izdavanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete o korištenju parkirališnog prostora na javnim parkiralištima u Općini Fažana
12. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja naselja Fažana
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Fažana
14. Razno

OPĆINSKO VIJEĆE
PREDSJEDNIK
Timotej Pejin

2023

Arhiva