Podjela poklon paketa za djecu

15.12.2017

Pozivaju se roditelji s područja općine Fažana čija djeca ne pohađaju dječje vrtiće na području općine fažana, a navršili su 1. godinu života, da se jave u općinu Fažana radi poklon paketa.

Također, pozivaju se roditelji djece od I.-IV. razreda osnovnih škola koji ne pohađaju osnovnu školu u Fažani da se jave radi poklon paketa.


2017

Arhiva