Plan prijema u službu za 2018. godinu

28.12.2017

Plan prijema u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Fažana za 2018. godinu i plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2018. godinu

2017

Arhiva