Plan prijema u službu JUO Općine Fažana za 2016. godinu

12.01.2016

Na temelju članka 8., 9., 10. i 11., Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.) i čl. 56. Statuta Općine Fažana (službene novine Istarske županije 10/13), Načelnica Općine Fažana donosi Plan prijema u službu JUO Općine Fažana za 2016. godinu Cjelokupni plan preuzmite ovdje.

2016

Arhiva