Plaćanje računa bez naknade

10.10.2022

Plaćanje računa komunalne naknade od sada možete plaćati bez naknade u poštanskom uredu u Fažani PU Fažana 52212.

2022

Arhiva