Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - komunalno-prometni redar

20.07.2023

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana-Fasana objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana-Fasana

Na radno mjesto:
KOMUNALNO - PROMETNI REDAR- 1 izvršitelj/izvršiteljica – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika do povratka odsutnog službenika na posao, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca.

2023

Arhiva