Oglas - prijem u službu JUO Fažana - komunalno prometni redar

20.05.2024

Temeljem čl. 29. st. 3. u svezi s čl. 19. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fažana-Fasana objavljuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fažana-Fasana

Na radno mjesto:
KOMUNALNO - PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme – radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, u trajanju od 1. lipnja do 31. listopada 2024. godine.

Cjelokupne uvjete preuzmite u prilogu

2024

Arhiva