Odluke o sufinanciranju prijevoza i obrazovnog materijala za učenike

01.09.2023

Kao i dosadađnjih godina, Općina Fažana donijela je Odluku o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2023./2024. godinu.

Nadalje, donijeli smo i Odluku o sufinanciranju nabave drugog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola i školskih udžbenika za učenike srednjih škola s područja Općine Fažana za školsku 2023./2024. godinu.

Uz odluku objavljujemo i ZAHTJEV koji se može predati od 15. rujna do 31. listopada 2023. godine na mail adresi: pisarnica@fazana.hr

ili osobno u pisarnici na adresi Općine Fažana, Ul. 43. Istarske divizije 8. 

2023

Arhiva