Odluka o visini naknada za usluge parkiranja na području Općine Fažana

22.02.2023

U prilogu penosimo novu Odluku o visini naknada za usluge parkiranja na području Općine Fažana.

2023

Arhiva