Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana i Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana

02.05.2023

Općinsko vijeće je donijelo Odluku o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Fažana koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije dana 06. travnja 2023. godine broj 9/2023.

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Fažana koja je objavljena u Službenim novinama Istarske županije dana 06. travnja 2023. godine broj 9/2023.

Obje odluke preuzmite u prilogu.

2023

Arhiva