ODLUKA o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Općine Fažana za pedagošku godinu 2023./2024.

09.11.2023

Općina Fažana donijela je ODLUKU o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića na području Općine Fažana za pedagošku godinu 2023./2024. Odluku preuzmite u prilogu.

2023

Arhiva