Objava Proračuna Općine Fažana za 2023. godinu

15.11.2022

Sukladno odredbi članka 40. stavak 2 Zakon o proračunu (NN 144/21) općinski načelnik Općine Fažana, utvrdio je prijedlog Proračuna za 2023. godinu i podnosi ga predstavničkom tijelu na usvajanje.

Utvrđivanju prijedloga, prethodilo je podnošenje financijskog plana upravnog tijela Općine Fažana, te proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinice lokalne samouprave, ovdje Općine Fažana, temeljem javnog poziva i iskazanih zahtjeva, primjedba i sugestija građana, udruga, političkih stranaka i drugih korisnika, zaključno na dan 30. rujan 2022. godine.

S danom 15. studenog 2022. godine prijedlog Proračuna za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Fažana i dostavlja predstavničkom tijelu, s intencijom da se do usvajanja ovog financijskog akta, moguće primjedbe kvalitetnije raspodjele proračunskih sredstva, uvijek u interesu i prema potrebama naše lokalne zajednice u cjelini.

Proračun i obrazloženje uz proračun pronađite pod transparentnost proračuna.

OPĆINA FAŽANA
Općinski načelnik
Radomir Korać

2022

Arhiva