Objava Javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Manerini

31.05.2023

Temeljem odredbe članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenja (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zaključka načelnika Općine Fažana Klasa: 350-01/23- 01/0027, URBROJ: 2168-08-02/00-23-5 od 26. svibnja 2023. godine objavljuje se Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Manerini (T2).

Cjelokupan tekst preuzmite u prilogu.

2023

Arhiva